మహిళలలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన రొమ్ము గడ్డలు (మాస్టిటిస్) : కారణాలు, లక్షణాలు, చికిత్స..

Health tips For ladies

స్త్రీ తన రొమ్మును తాను స్వయంగా  నెలకొకసారి పరీక్షించుకుంటే రొమ్ము క్యాన్సర్ని చాలా ముందుగానే గుర్తించవచ్చు
------------------
భారతదేశంలో ఆడవారికి వచ్చే  క్యాన్సర్లలో రొమ్ముక్యాన్సర్ మరియు గర్భసంచి క్యాన్సర్లు ప్రదానమైనవి.గ్రామాలలో గర్భసంచి క్యాన్సర్లు ఎక్కువ. పట్టణాలలో రొమ్ము క్యాన్సర్లు ఎక్కువ.
------------------
రొమ్మును రెండు విధాలుగా పరీక్షించుకోవచ్చు.
1.అద్దం ముందు పరీక్షించుకోవడం
2.చేత్తో రొమ్మును తవిడి పరీక్షించుకోవడం
------------------
అద్దం ముందు పరీక్షించుకోవడం--

.రొమ్ములు అద్దంలొ కనిపించే లాగా అద్దం ముందు నిలబడాలి
.రొమ్ముల ఆకారంలో తేడా వుందేమో చూసుకోవాలి

*చనుమొనలు ఒకే స్తాయిలొ వున్నాయా లేదా అన్నది చూసుకోవాలి .పైకి,కిందికి జారివుంటే గుర్తించాలి

2.చేత్తో రొమ్మును తవిడి పరీక్షించుకోవడం

నెల వచ్చిన తరువాత రొమ్మును పరీక్షించుకోవాలి.కుడి రొమ్మును పరీక్షీంకౌవాలంటేఎడమ చేత్తో  పరీక్షించుకోవాలి.ఆసందర్భంవాలొ కుడి చేయి నెత్తి మీద వుండాలి.ఎడమరొమ్మును కుడిచేత్తొ పరీక్షించుకోవాలి
------------------
ఇలా పరిశీలించుకున్నపుడు దొరికిన గడ్డలు,కఱితలసను వీలయినంత త్వరగా డాక్టర్ గారికి చూపిస్తే ముక్కాలు భాగం రొమ్ముక్యాన్సర్లని చాలాముందుగా గుర్తించవచ్చు .


ఇలా రొమ్మును 20 సంవత్సరావాల వయస్సు నుంచి 80 సంవత్సరాల  వయస్సు వరకు ప్పతి నెలాపరీక్ష చేసుకుంటే దరిదాపుగా రొమ్ము క్యాన్సర్ని  ముందుగా గుర్తించగలం

వక్షోజాలు క్యాన్సర్ గురించి తొలిదశలోనే వెంటనే గుర్తించటానికి చక్కని మార్గం..


చర్మములొ ఉండే ఒక రకమైన స్వేద గ్రంధులు సుడోరిఫెరస్ గ్రందులుగా మార్పు చెంది స్త్రీ లలొ వినాళ గ్రంధుల ప్రభావం వల్ల చనుబాలు ఇవ్వడానికి వక్షోజాలు గా మారాయి.బాలెంతరాలు చంటి పిల్లలకు చనుబాలు వక్షోజాల నుండే అందిస్తారు. తల్లిపాలు బిడ్డకు చాలా శ్రేష్టము.

1 మహిళలు ఎవరికి వారే తమ రొమ్ములను స్వయంగా పరీక్షించటం అనేది రొమ్ము క్యాన్సర్ ను తొలిదశలోనే వెంటనే గుర్తించటానికి చక్కని మార్గం. క్యాన్సర్ సమస్య వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా వస్తుంది, కనుక, అన్ని వయస్సుల మహిళలు తమ రొమ్ముల స్వీయ పరీక్ష ప్రతి నెలా చేయాలి. ప్రతినెలా రుతుచక్రం తర్వాత ఈ పరీక్ష జరపటం ఉత్తమం, ఎందుకంటే, ఆ సమయంలో రొమ్ములు మృదువుగా ఉండి, గడ్డలు ఏవైనా ఉంటే సులువుగా కనుక్కొనే అవకాశం ఉంటుంది. ముట్లు ఆగిపోయిన (రుతుక్రమం నిలిచిపోయిన) మహిళలు, హిస్టరెక్టమీ (పిల్లల సంచి తొలిగింపు) ఆపరేషన్ జరిగిన మహిళలు, రుతుక్రమం నెలనెలా వరుసగా జరగని మహిళలు, తమకు అనుకూలమైన సమయాన్ని ఎంచుకోవాలి.దీనికి అవసరమైన సామాగ్రి: ఒక దిండు మరియు ఒక అద్దం.

2 రొమ్ములో మార్పులు ఏమైనా ఉన్నదీ లేనిదీ తెసుసుకోవాలి. మొదటి భంగిమలో మీ రెండు చేతులను పైకి ఎత్తండి. రెండో భంగిమలో మీ చేతులను తుంటిపై పెట్టండి. మూడో భంగిమలో మీ రెండు చేతులను స్వేచ్ఛగా మీ ముందు భాగంలో వేలాడేటట్లు వదిలేయండి. ఈ మూడు భంగిమలను అద్దంలో చూస్తూ ఒక్కో రొమ్ములో ఈ క్రింద పేర్కొన్న మార్పులను గమనించండి.

రొమ్ము ఆకారం, సైజు, కుదురు లేదా ఆకృతి, రొమ్ముపైన చర్మం రంగు వివర్ణం కావటం / కంది పోవటం లేదా సొట్టలుపడటం, బొడిపెలు / గడ్డలు, పుండ్లు లేదా చర్మం పొలుసు బారటం, చనుమొనల నుంచి పాలు కారటం లేదా చనుమొనలపై పగుళ్లు ఏర్పడటం, రొమ్ముపై సొట్టలు, కురుపులు లేవటం.


3     మంచంపై వెల్లకిలా పడుకోండి. మీ రొమ్ములో గడ్డలేమైనా ఉన్నాయో ప్రతి అంగుళాన్ని పరీక్షించి, వెతకండి.
ఎడమ వైపు రొమ్ముకు కుడి చెయ్యిని, కుడివైపు రొమ్ముకు ఎడమ చెయ్యిని ఉపయోగించండి.
    మీ చేతి మధ్యన మూడు వేళ్ల కొసభాగాలతో రొమ్ము పై గట్టిగా అదుముతూ బొడిపెలు, గడ్డలు ఏమైనా తగులుతున్నాయా గమనించండి.
    చనుమొనలతో సహా మీ రొమ్ము ప్రాంతం మొత్తం పరీక్షించటానికి వీలుగా మీరు చేసే పరీక్షను వృత్తాకారంలో గానీ, పై నుంచి కిందకు గానీ చేయండి.
    మీ పరీక్షను రొమ్ము గ్రంధులు ఉన్న చంక క్రింది వరకు విస్తరించండి.
    చనుమొనలకు అటు, ఇటు భాగాలపై మీ చేతిని తాకుతూ, కదిలిస్తూ రొమ్ము ప్రాంతం మొత్తాన్ని మీరు తడిమి చూడాలి.   మెడ ఎముక కింద, దాని చుట్టూతా తడిమి, గడ్డలు, బొడిపెలు ఏమైనా తాకినట్లు అనిపిస్తుందా గమనించండి.  చేతిని మార్చి ఇంకో వైపు రొమ్మును కూడా పైన పోర్కొన్న విధంగా పరీక్షించండి.


4 వక్షోజాలు అనేక వ్యాదులతో ఇబ్బంది పడవచ్చు.

 వాటిలొ ముఖ్యమైనవి వక్షోజాలు గాయపడడం, చనుబాలు ఎక్కువగా స్రవించడం వల్ల లేక చనుబాలు ఎక్కువ సేపు నిలచి ఉండడం (బ్రెస్ట్ ఎన్ గార్జమెంట్), వినాళ గ్రంధులకు సంబందించిన వ్యాదులు, ఇన్ ఫేక్టన్స్, ఆటోఇమ్మున్ జబ్బులు

వక్షోజాలలొ చనుబాలు ఎక్కువగా స్రవించందం వల్ల తరచు సూక్ష్మజీవుల వల్ల ఇన్ పెక్టన్ బారి పడుతుంటే వినాళ గంధ్రులకు సంబందించిన జబ్బులకు కూడా పరిక్షలు చేయవలసి వస్తుంది.

        మాస్టైటిస్ - వక్షోజాల ఇన్ పెక్షన్
        బాక్టీరియా వల్ల వచ్చే ఇన్ పెక్షన్
        చనుబాలు ఎక్కువగా స్రవించడం వల్ల చనుబాలు ఎక్కువ సేపు నిలచి ఉండడం
        (బ్రెస్ట్ ఎన్ గార్జమెంట్) వల్ల కలిగే వక్షోజాల ఒరువు
        గవదలు వల్ల వచ్చే వక్షోజాలకు వచ్చే ఒరుపు
        దీర్ఘకాలపు మాస్టైటిస్
        దీర్ఘకాలపు చనుమెన వచ్చిన ఇన్ ఫేక్టన్
        వక్షోజాల క్షయ వ్యాధి
        వక్షోజాల సిఫిలిస్
        వక్షోజాల వెనుక చేరిన
        వక్షోజాల అక్టినోమైసిస్
        మోన్ డోర్ జబ్బు (Mondor's disease)
        చనుబాల నాళాలకు సంబంధించిన జబ్బు
        బ్రెస్ట్ ఎన్ గార్జమెంట్ (వక్షోజాలలొ చనుబాలు నిలిచి ఇబ్బంది పెట్టుట)
        పయి ఇ బ్బందులు  ఎదురయిన  చో

మీ  ఫ్యామిలీ Doctor ని సంప్రదించండి ....