కొప్పవరం కర్రి వారి సత్తెమ్మ తల్లి జాతర మహోత్సవం - 2020 లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
అనగనగా ఒక ఊరు... ౹౹ జోలె పట్టి బిచ్చమెత్తాల్సిందే... ౹౹ అది తూర్పు గోదావరి జిల్లా అనపర్తి మండలం లోని కొప్పవరం గ్రామదేవత సత్తెమ్మ తల్లి జాతర ౹౹ Ram Karri