మితిమీరితే ....

 🍭మితిమీరిన  ఖర్చు  ...  పేదరికం పాలు చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  పొదుపు  ..  కష్టాల పాలు చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  సంపాదన  ...  మనశ్శాంతిని లేకుండా చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  కర్తవ్యం  ...  అగచాట్ల పాలు చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  క్రమ శిక్షణ  ...  రక్త సంబధీకులను దూరం చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  బాధ్యతలు  ...  _అప్పుల పాలు చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  హాస్యం  ...  _నవ్వుల పాలు చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  కోపం  ...  శతృవులను వృద్ధి చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  ఆలోచనలు  ...  జీవితాన్ని దుర్భరం చేస్తుంది

🍭మితిమీరిన  వ్యసనాలు  ...  అప మృత్యు పాలు చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  స్వార్ధం  ...  అందరినీ దూరం చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  పోటీ  ...  నష్టాల పాలు చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  లాభార్జన  ...  వ్యాపార ఉనికికే మోసం తెస్తుంది .

🍭మితిమీరిన  వస్తూత్పత్తి  ...  నాణ్యతా ప్రమాణాల దెబ్బ తీస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  గర్వాహంకారం  ...  ఆపదలు కొని తెస్తుంది.

 🍭మితిమీరిన అలంకారం  ...  వెగటు పుట్టిస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  శృంగారం  ...  _వైరాగ్యాన్ని కలిగిస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  కామాంధకారం  ...  జీవచ్చవాన్ని చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  దారిద్రయం  ..  నేరాల పాలు చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  అధికార దాహం  ...  హత్యా రాజకీయాలను ప్రేరేపిస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  త్యాగం  ...  కడగండ్ల పాలు చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  వ్యావసాయకోత్పత్తి  ...  భూమిని నిస్సారం చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  జనాభా పెరుగుదల  ...  దేశ ప్రగతిని త్రొక్కేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  స్నేహాలు  ...  అభిప్రాయ భేదాలను సృష్టిస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  గారాబం  ...  చెడు స్నేహాల పాలు చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  వేదాంతం  ...  వెటకారం పాలు చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  ఈర్ష్ర్యాసూయాద్వేషాలు  ..  నిద్రా సుఖాన్ని దూరం చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన   భక్తి  ...  మూర్ఛల పాలు చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  తీర్ధ యాత్రలు  ...   నాస్తికత్వానికి నాంది పలుకుతుంది.

 🍭మితిమీరిన  ఉపవాసాలు  ...  నిస్రాణతకు దారి తీస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  ప్రేమ  ...  అనుమానాలకు దారి తీస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  నమ్మకం  ..  ద్రోహానికి దోహదం చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  విశ్వాసం  ...  లోకువ పాలు చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  ఋణం  ...  మరణం పాలు చేస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  అభిరుచి  ...  దుబారాకు దారి తీస్తుంది.

🍭మితిమీరిన  కీర్తి దాహం  ...  ఆదాయాన్ని మింగేస్తుంది.

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్  ...
                     తస్మాత్  ...                  జాగ్రత  ... 
జాగ్రత  ...
జాగ్రత .

🎨 మితా హారం  ...
🎨 మిత భాషణం  ...
🎨 మితమైన నిద్ర  ...
🎨 మిత సంసారం  ...
🎨 మిత సంపాదన
🎨 మనో కాలుష్య రహితంగా ...
🎨 జీవన యానం సాగిస్తే  ..
🎨 పరిపూర్ణమైన జీవితానంద ప్రక్రియకు   ...   అదే రాచబాట.

     💦శాంత ప్రశాంత యుతమైన మనశ్శాంతికి   ...   అదే పూల తోట.

     🎯మూర్తీభవించిన మానవతా విలువలకు   ...   అదే పెట్టని కోట.🛡🏺🛡🏺🛡🏺🛡🏺🛡


------------------------------------------------------------------------------------

૨αɱ ҡα૨૨เ

ᵇˡᵒᵍᵍᵉʳ, ᵖᵒᵉᵗ, ʷʳⁱᵗᵗᵉʳ, ˡʸʳⁱᶜⁱˢᵗ, ˢᵒᶜⁱᵃˡ ᵃᶜᵗⁱᵛⁱˢᵗ, ʲᵒᵘʳⁿᵃˡⁱˢᵗ , ᵉⁿᵗʳᵉᵖʳᵉⁿᵉᵘʳ, ᵗᵉᶜʰ ᵍᵘʳᵘ, ᵐᵒᵛⁱᵉ ᵈⁱʳᵉᶜᵗᵒʳ, ᵖᵒˡⁱᵗⁱᶜⁱᵃⁿ, ᵖʳᵉˢⁱᵈᵉⁿᵗ ᵒᶠ ᵗᵉˡᵘᵍᵘ ˢᵃᵐʳᵃᵏˢʰᵃⁿᵃ ᵛᵉᵈⁱᵏᵃ.
--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --

Whatsapp : +918096339900 ,

Phone        : +919492089900 .

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --

Web Sites & Blogs :


--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --
Google Map : Ram Karri


---------------------------------------- సమాప్తం --------------------------------