సుబ్బయ్య అనే మతం మారిన ఒక అభాగ్యుడు  జీవితాన్ని కోల్పోయి, 
 తప్పు తెలుసుకుని తిరిగి వచ్చి... 
ఆ దేవదేవుడు , ఆది దేవునికి మొరపెట్టుకు నే సన్నివేశం మీరూ చదవండి ......

హే ఆదిదేవా పరమశివ .......
నన్ను రక్షించు తండ్రి ......

విదేశీయుల కుట్రలో భాగంగా , 
విసిరే ఎంగిలి మెతులకు ఆశపడిన , 
కొన్ని కుక్కల మాటలు నమ్మి , 

మతం మారి ,
 జీవితాన్ని అందకారం , 
చేసుకున్నాను .........

నా బాధలు చెబుతా విను స్వామి .....

(1) యేసుతో ఒకరాత్రి అన్నారు ..........

మా ఆడవాళ్ళు , ఎగేసుకు వెళ్లారు , తరువాత తెలిసింది , 
యేసుతో కాదు , పాస్టర్ తో ఒకరాత్రి అని ......

******  అయినా నాకు బుద్ది రాలా  ******(2) గుడారాల పండగ అన్నారు ............

మళ్ళీ వీళ్ళు ఇంకో సంగపు పాకలోకి , ఎగేసుకు వెళ్లారు , తరువాత తెలిసింది , 
గుడారాల పండగ కాదు , 
గుడారాలలో పాస్టర్లు చేసుకునే పండగ అని .................

******** అయినా నాకు బుద్ది రాలా ********(3) యవ్వనస్తుల కూడిక అన్నారు .......

వీళ్ళు మరో సంగపు గుడిసెలో దూరారు ,
 వీళ్ళు దూరిన తరువాత తెలిసింది , 
అది యవ్వనస్తుల కూడిక కాదు , 
ఆడ , మగల , కలయిక అని , 
ఏ సంగంలోకి వెళ్ళినా ఇదే , పరిస్థితి ...........

 నాకు అప్పుడు అర్థమయ్యింది .
 చిన్న ఊరైనా 4,5 పాకలు వేసి , మైకులు పెట్టి , మాసంగం , అంటే , మాసంగం , రండి , రండి , రండి , అని ఎందుకు అంటున్నారో .........

చివరికి బరించలేక , 
ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని తీసుకు వెళ్ళి తాడేపల్లిగూడెం లో పెట్టా .........

మా వాళ్ళు ఆగారా , ఆగలా  , అందరూ ఒకలాగే ఉంటారేంటి అనుకుంటూ పక్కనే ఉన్న శృంగార దేవాలయం అనే చర్చ్ లో దూరారు ,

ఆ పాస్టర్ నాలుగు వారాలు బాగానే ఉన్నాడు , ఐదవ వారం నుండి మీరంతా గుడ్డలూడదీసుకుని ప్రార్దనలు చేస్తే , ప్రభువు స్వస్థత చేకూరుస్తాడు , ఊడదీయండి , ఊడదీయండి , అనడం మొదలు పెట్టాడు , 

అప్పుడే తెలిసింది అవి సంగాలు  కావు , 
సంఘంలో బ్రతికే పిచ్చి కుక్కలు అని , 
ఇలా మూడు నెలలు గడిచాయి ,  
ఇక భరించలేని పరిస్థితిలో పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాం .

 ఏం లాభం ............

మా కుటుంబంలో అందరికీ బుద్దొచ్చింది , 
ఈలోపే మా అమ్మాయికి కడుపొచ్చింది , 
ఆవేశంతో వెళ్ళి పాస్టర్ కాలర్ పట్టుకుని అడిగా, 

ఏంట్రా , ఏంటిది అని , అప్పుడు వాడు , నేను అడిగిన ప్రతి ప్రశ్నకు, చెప్పిన సమాధానం విని , నరాలు తెగినంత పనయ్యింది ....

అదేంటో నీవు విను తండ్రి ....

(1) సుబ్బయ్య : చర్చ్ దేవాలయం అని మాకు చెబుతున్నావు అందులో నువ్వు వ్యభిచారం చేస్తున్నావు పాపం కాదా ......

(2) పాస్టర్ : పాపం ఎలా అవుతుంది , నువ్వు బైబిల్ చదవలేదా , అందులో దావీదు అనేవాడు తన 
బటుడిని చంపి అతని భార్యతో వ్యభిచారం చేయలేదా , వారికి పుట్టిన అక్రమ సంతానాన్ని రాజుని చేసి యహోవ దేవుడు , వ్యభిచారాన్ని సమర్దించలేదా ........

(3) సుబ్బయ్య : నువ్వు దైవజనుడని నమ్మి , నాలుగు వాక్యాలు విందామని నీ దగ్గరకు వచ్చే అమ్మాయి నీకు కూతురితో సమానం కదరా .....

(4) పాస్టర్ : అవును కూతురితో సమానమే ఐతే ఏంటి , ఆదికా కాండం 19 - 31 , 36 లో , లోతు అనేవాడు తన ఇద్దరు కుమార్తెలతో వ్యభిచారం చేసి పిల్లలను కనలేదా యహోవ దేవుడు దానిని సమర్దించలేదా .........

(5) సుబ్బయ్య : అన్నయ్య , వదిన అంటూ ఆప్యాయం వలక పోసేవాడివి కదరా .......

(6) పాస్టర్ : అవును ఇప్పుడూ అంటున్నా , అన్నయ్యా , వదిన అని , మీరు ఒక్క వారం కంప్లైంట్ ఇవ్వకుండా వుండి ఉంటే , వదిన్ని కూడా ఒక చూపు చూసేవాడిని , ఏ.... ఆదికాండం 38 : 6 లో , యూదా రెండవ కుమారుడు , ఓనాను , తన వదిన తామారుతో వ్యభిచారం చేయలేదా , ఇది చేయించింది , అతని తండ్రి యూదా , యహోవ దేవుడు , కాదా ......

(7) సుబ్బయ్య : ఏంట్రా ఇది పెద్దవాళ్ళం తల్లితండ్రులు గా బావించాల్సింది పోయి ఏంట్రా ఆ మాటలు ............. 

(8) పాస్టర్ : ఓరి పిచ్చోడా , తల్లితో కలవకూడదా , ఆదికాండం 35 : 22 లో , రూబేసు తన తల్లి బిళ్హా తో కలవ లేదా ......

2వ సమూయేలు , 16 : 20 - 23 లో , దావీదు కొడుకు అబ్షాలోము , తన తల్లలతో వ్యభిచారం చేయలేదా ......

అంతెందుకయ్యా , 13 : 11 - 15 లో , దావీదు కొడుకు అమ్మొను చెల్లెలితో వ్యభిచారం , చేయలేదా ....

ఆదికాండం 38 : 6 - 30 లో , యూదా తన కోడలు , తామారు తో వ్యభిచారం చేసి  , పీరేసుని కనలేదా ......

*** ప్రపంచం లో ఆడదాన్ని , చిన్నా , పెద్ద , ముసల , ముక్క ,  అనే తేడా లేకుండా ఎలా ఐనా వాడుకో వచ్చు అని , ఆడది అపవిత్రు రాలు , అని , చెప్పిన ఏకైక గ్రంధం బైబిల్ , కావాలంటే , నామాట అబద్దం అనుకుంటే , చదువుకో .......

ఆడదాని విషయం లో , నీకు ఏ వరస కావాలంటే, ఆ వరసని వాడుకోవచ్చు ......

(9) సుబ్బయ్య : అమ్మో , అమ్మో , అమ్మో , నీయబ్బ ఒరేయ్ , లంజాకొడక ...

బైబిల్ లో వినడానికే , భయంకరమైన ఇన్ని విషయాలు ఉన్నాయని , మాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు కదరా , ఎప్పుడు చూసినా ,
**** అసుద్ద గ్రంధాన్ని , పరిశుద్ద గ్రంధంగా *** వ్యభిచారాన్ని చేస్తూ , చేయించిన , దయ్యాలు , భూతాలు , పిశాచాలు , ప్రేతాత్మలు , వావి వరుసలు లేని , కామాందులను , దేవుళ్ళు గా , వాక్యాల్ని దేవుని , వాక్యాలుగా , నమ్మించి మోసం చేసావు కదరా , నువ్వు మనిషివా , కుక్కవా రా , కుక్క నాకొడకా ........

(10) పాస్టర్ : ఏంట్రా కుక్క , అని తిడుతున్నావా , తిట్టు , మత్తయి సువార్త 15 : 22 - 27 లో , తన జాతి ఐన , ఇశ్రాయేలీయులను , దేవుని పిల్లలు , అంటూ , స్వధర్మాన్ని , నిజదైవాన్ని , వదిలి ప్రభువా అని వెళ్ళిన , నీలాంటి , నాలాంటి , వాళ్ళను , కుక్కలు కుక్క పిల్లలు , ఇశ్రాయేలీయుల , చేతినుండి జారి పడిన , ఎంగిలి మెతుకలు , తిని బ్రతకాలి , అని , ఏసు ఏనాడో తిట్టాడు , అలాంటి జాతి గజ్జి , ఉన్నవాడు దేవుడు , ఎలా అవుతాడు అనేది గ్రహించ కుండా , అలాంటి వాళ్ళను దేవుళ్లు అని నేను చెబితే , నమ్మి , బైబిల్ ను పూర్తిగా చదవ కుండా , మతం మారడం నీతప్పు .........

బైబిల్ అశుద్ధ గ్రంధం అని , అందులో ఉన్నది , దేవుళ్ళు కాదు , రాక్షసులు అని , నాకు ముందే తెలుసు , ఎందుకంటే , నేను బైబిల్ ను పూర్తిగా చదివాను , అర్దం చేసుకున్నాను , అయిన విదేశీ డబ్బుకోసం , అమ్మాయిల , కోసం , మేము లక్ష చెబుతాము స్వామి .... అదినమ్మి రావడం మీతప్పు ..... అయినా లక్షల సంవత్సరాల నాటి , గుళ్ళు , గోపురాలు , ఇప్పటికీ ,  అన్ని దేశాలలో వెలుగు చూస్తుంటే , ముష్టి ఆరువేల సంవత్సరాల క్రితం , సృష్టి నేనే చేశాను , నన్నే దేవుడు అనండి , అనకపోతే చంపేస్తా అనేవాడిని , దేవుళ్ళు అని నమ్మి , నీ ధర్మాన్ని , దైవాన్ని , నీ తాత ముత్తాతలు , నడచిన , సత్య మార్గాన్ని వదలి , మాలాంటి వాళ్ళ మాయ మాటలు నమ్మి మతం మారడం నీ తప్పు , 

ఎల్లెళ్ళవయ్యా ...........


********.   

సుబ్బయ్య పరమాత్మునితో : ఆ పాస్టర్ ని పోలీసులు తీసుకు వెళ్లారు ...

మాకు జ్ఞానోదయం అయ్యింది , 

స్వధర్మాన్ని వీడి ఎన్ని జన్మలెత్తినా తీరని పాశండ పాపం చేశాను అని అర్థమయ్యింది .....

 భార్యా బిడ్డలను  వదలి  నీకోసం వెతుకుతూ ఈ ఘోర అడవిలో తపస్సు చేశాను , ఇన్నాళ్లకు కరునించావు ..

చెప్పు స్వామి , నా పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం లేదా ...?

పరమాత్ముడు : సుబ్బయ్య , కర్మానుసారే భుద్దిహి , కలియుగంలో , మనుజుడు నడవాల్సిన మార్గాన్ని , త్రేతాయుగంలో , రామునిగా , ద్వాపరయుగంలో , కృష్ణునిగా అవతరించి , భగవద్ గీత రూపంలో , మనుజులకు అందించాను , దానిని అనుసరింపక , పాపుల మాటలు విని , పాపలోకానికి పరుగులు పెడుతున్నారు ......

సుబ్బయ్య :    స్వామి తప్పు తెలుసుకున్నాను , నాకు , మంచి మార్గాన్ని ఉపదేశించి .......

పరమాత్మ :     నీవు నన్ను గుర్తించనవసరం లేదు , 
సమస్త ప్రకృతిని ప్రేమించు ,
 సమస్త జీవరాశిని ప్రేమించు , 
నీకు మనుగడనిచ్చే పంచ భూతాలను ఆరాధించు , 
నింగి , నేల , నీరు , నిప్పు , గాలి  నీతో సంబంధం లేకున్నా ,
ఎందుకు నీకు బ్రతుకును ఇస్తున్నాయి , 
సమస్త జీవరాశి లో , ప్రకృతిలో , వృక్షములలో , నీలో , చివరికి నాలోనూ ఉన్నది నేనేనని గ్రహించు , 
సాటివారికి సహాయపడు , 
పరోపకారార్ధం మిదం శరీరం అనే విషయం జ్ఞాపకము ఉంచుకో , 
సమస్త జీవుల సేవే  మాధవ సేవ అని తెలుసుకో .....
సత్కర్మలు ఆచరిస్తూ ముక్తిని పొందు ......

నీకు శుభం కలుగు తుంది ......

***********

సర్వేజనా సుఖినోభవంతు