రైతన్నల దినోత్సవం - జాతీయ రైతు దినోత్సవం - కిసాన్ దివాస్. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
రైతన్నల దినోత్సవం | జాతీయ రైతు దినోత్సవం | కిసాన్ దివాస్ | Farmer's Day | Ram Karri