నా సబ్జెక్టులో మంచి రిజల్ట్ రావాలని Subject Teacher.....

మా పాఠశాల ఫలితాలు 100% రావాలని Headmaster......

మా జిల్లా అగ్రశ్రేణిలో ఉండాలని DEO ........

రాష్ట్ర ఫలితాలు ఢంకా జాయించాలని GOVT..
తలమునకలౌతుంటే.......

నాకేం అవసరం లేదు అన్నట్లు.
చచ్చినట్టు టీచర్ రే చూచుకుంటాడు అన్నట్లు
STUDENT హాయిగా ఉన్నాడు.

పరీక్షలు ఎలా రాయాలని విద్యార్థులు భయపడి, అనారోగ్యాల పాలై, ఒత్తిడి కి గురి అయ్యే రోజులు పోయాయి.

ఈ పరీక్ష నాకే అన్నట్టు గా
ఉపాధ్యాయులు భయపడిపోయే రోజులు వచ్చాయి

మనగూర్చి ఆలోచించే వారున్నంతకాలం మనకు రక్షణే⁉

సాగరసంగమం సినిమాలో  బావిమీద డ్యాన్స్ చేస్తుంటే కమలహసన్ కన్నా ప్రేక్షకులే ఎక్కువగా భయపడ్డారట.

ఏది ఏమైనా పాత రోజుల్లో టీచర్ కు లేని.., ప్రస్తుతం టీచర్కు వున్న మరియు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న ఒకే ఒక భయంకర ఆరోగ్య సమస్య
"""మానసిక ఒత్తిడి"""

---------------------------------------------------------

૨αɱ ҡα૨૨เ

ᵇˡᵒᵍᵍᵉʳ, ᵖᵒᵉᵗ, ʷʳⁱᵗᵗᵉʳ, ˡʸʳⁱᶜⁱˢᵗ, ˢᵒᶜⁱᵃˡ ᵃᶜᵗⁱᵛⁱˢᵗ, ʲᵒᵘʳⁿᵃˡⁱˢᵗ , ᵉⁿᵗʳᵉᵖʳᵉⁿᵉᵘʳ, ᵗᵉᶜʰ ᵍᵘʳᵘ, ᵐᵒᵛⁱᵉ ᵈⁱʳᵉᶜᵗᵒʳ, ᵖᵒˡⁱᵗⁱᶜⁱᵃⁿ, ᵖʳᵉˢⁱᵈᵉⁿᵗ ᵒᶠ ᵗᵉˡᵘᵍᵘ ˢᵃᵐʳᵃᵏˢʰᵃⁿᵃ ᵛᵉᵈⁱᵏᵃ.

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- -

Whatsapp : +918096339900 ,
Phone        : +919492089900 .

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- -- -


Web Sites & Blogs :

-- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- ---- ---- --- --- --- --- -- --- -- ---
Google Map : Ram Karri

----------------------------------------------------------- సమాప్తం -------------------------------------------------------------