రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ ( ఆర్. ఎస్. ఎస్ ) - ప్రార్థన తెలుగు లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
నమస్తే సదా వత్సలే మాతృభూమే ప్రార్థన తెలుగు అర్ధం తో... ౹౹ రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ ( ఆర్. ఎస్. ఎస్ ) - ప్రార్థన తెలుగు ౹౹  राष्ट्रीय स्वयंसेवकसंघ प्रार्थना - संस्कृतम्  Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) - Prarthana in Telugu with Meaning ౹౹ Ram Karri