నాయకత్వం కొరకు స్ఫూర్తినిచ్చే ఉపన్యాసావళి లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
నాయకత్వం కొరకు స్ఫూర్తినిచ్చే ఉపన్యాసావళి ౹ శారీరక శక్తిని నిజమైన నాయకుడు ఎలా ఉపయోగిస్తాడు? ౹ నైతిక శక్తి నాయకుని ఎలా నడిపిస్తుంది ? ౹ మానసిక ఉత్తేజము ద్వారా మార్పు సాధించి నాయకునిగా ఎదగటం ఎలా ? ౹ राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः ౹ Ram Karri