అన్నం తినే సమయంలో ఒక్క మెతుకు కింద పడితే మళ్ళీ తీసుకొని తినే రకం నేను.. అలా అని కక్రుతి వాడిని కాదు. ఒక్కపూట ఆకలి తీర్చే అన్నం మెతుకు కోసం పడే రైతు కష్టం  విలువ  పెట్టె సమయం విలువ తెలిసిన ఒక రైతు కుటుంబంలో పుట్టాను నేను..


సాయంకాలం గువ్వలాన్ని గూటికి చేరిన ఇంకా కాసేపు పని చేసేవాళ్ళం కదా అని పనిలో లీనమై పోయే రకం నేను.. అలా అని సమయం వృధా చేసే వాడిని కాదు.. అక్కడ ఇంకా ఒక గంటలో పడే కష్టంతో అదనంగా వచ్చే ఆదాయం విలువ తెలిసిన ఒక కూలి కుటుంబంలో పుట్టాను నేను..


కార్లలో , విమానాల్లో , నక్షత్రాలహోటల్లో  తిరిగే డబ్బున్న వాళ్ళను చూసి నాకెప్పుడూ వస్తాయో ఈరోజులు అని కలలు గన్నా రకం నేను.. అలా అని కష్టాన్ని మరిచి కలలు కంటూ కూర్చునే రకం కాదు నేను.. అక్కడ నేను కనే కలలు అణిచి వేసి నా కోరికలను తుంచి వేసి మనం పేదోళ్ళం మనకు అవన్నీ సాధ్యం కాదు అని చెప్పేన బీదరిక కుటుంబము లో పుట్టాను నేను...


పెద్ద పెద్ద ఉపాధ్యాయులను , మేధావులను చూసినేను మీలాగే గొప్ప వాడిని కావాలనే ఆరోజుల్లో చాలా ప్రయత్నం చేసినా రకం నేను.. అలా అని అందరిలా బడికి వెళ్లి వచ్చే రకం కాదు నేను.. నేనేం చేసిన నూటికి నూరుపాళ్లు విజయం నా పక్కే ఉండేట్టు చూసుకునే రకం నేను..ఎందుకంటే నువ్వు ఎంచుకునే చిన్న పని అయిన సరే నికంటే అందంగా ఎవరు చేయలేరు అన్నట్లుండలి. అని చెప్పే ఒక మహానుభావుని కుటుంబంలో పుట్టాను నేను...


కానీ.....  నన్ను కాలం మార్చివేసింది....

అయిన నేను తగ్గుతానా తగ్గను...  ఎందుకంటే జీవితం అనే యుద్ధంలో గెలుపు నాదే అని నమ్మి ముందడుగు వేస్తున్నా ......

8⃣0⃣9⃣6⃣3⃣3⃣9⃣9⃣0⃣0⃣


---------------------------------------------------------

૨αɱ ҡα૨૨เ

ᵇˡᵒᵍᵍᵉʳ, ᵖᵒᵉᵗ, ʷʳⁱᵗᵗᵉʳ, ˡʸʳⁱᶜⁱˢᵗ, ˢᵒᶜⁱᵃˡ ᵃᶜᵗⁱᵛⁱˢᵗ, ʲᵒᵘʳⁿᵃˡⁱˢᵗ , ᵉⁿᵗʳᵉᵖʳᵉⁿᵉᵘʳ, ᵗᵉᶜʰ ᵍᵘʳᵘ, ᵐᵒᵛⁱᵉ ᵈⁱʳᵉᶜᵗᵒʳ, ᵖᵒˡⁱᵗⁱᶜⁱᵃⁿ, ᵖʳᵉˢⁱᵈᵉⁿᵗ ᵒᶠ ᵗᵉˡᵘᵍᵘ ˢᵃᵐʳᵃᵏˢʰᵃⁿᵃ ᵛᵉᵈⁱᵏᵃ.

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- -

Whatsapp : +918096339900 ,
Phone        : +919492089900 .

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- -- -


Web Sites & Blogs :

-- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- ---- ---- --- --- --- --- -- --- -- ---
Google Map : Ram Karri

----------------------------------------------------------- సమాప్తం -------------------------------------------------------------