☝☝

మిత్రమా..!
వ్యక్తిత్వ వైఢూర్యమా..!!!

చింతించకు.
గతమంతా ఓటమి పర్వమని.
నిట్టూర్చకు ఈ ఏడాది జీవన పోరాటం తలచుకుని.

ఎక్కడో చదివే ఉంటావు కదా...
*చీకటి వెనుకే వెలుతురు వేచి ఉంటుందని.

ఎవరో చెప్పే ఉంటారు కదా...
ఒక ఓటమి మరో గెలుపుకు నాంది అవు తుందని.

రామాయణం చదివావుగా...
సీత ఎడబాటు రాముని జీవితాన్ని తల్లక్రిందులు చేయలేదా.. కోలుకున్న రాముడు తిరిగి పరిపాలన చేయలేదా?

భారతాన్ని విన్నావుగా..
కౌరవుల దెబ్బకు పాండవులు పరారవ లేదా..? గెలిచాక తమ రాజ్యం తిరిగి పొందలేదా..?

వారికి ఉన్నదేమిటి..?
మనకు లేనిదేమిటి.?
ధైర్యం, ఓర్పు మాత్రమే కదా..
వాటినే ఆయుధాలుగా చేసుకుంటే...
మనం కూడా జీవితాన్ని గెలుస్తాం కదా..
మరి ఏమిటి ఆలస్యం..?

2018 నేర్పిన పాఠాలను మెదడుకు ఎక్కించుకుందాము.. జరిగిన పొరపాట్లను మరలా జరగక్కుండా చూద్దాము..
మోడుబారిన ఆశల మొక్కకు శుధ్ధమైన నీరును పోసి తిరిగి బ్రతికిద్దాము.

లక్ష్యాలను పెట్టుకుని గమ్యం వైపు నడిచి వెళదాం..

విజయాలను ఒడిసి పట్టుకుందాం..

రాబోవు తరాలకు స్ఫూర్తిని పంచుదాం..

జీవితం పడగొడుతూనే ఉంటుంది బ్రదర్..
లేచి నిలబడవలసిన బాధ్యత మాత్రం మనదే..

అది 2018 అయినా 2019 అయినా..ఇంకేదైనా..!!!

నీ జీవితానికి నువ్వే హీరోవి. నువ్వే రచయితవి.. నువ్వే దర్శకుడివి..

ఏమంటావు మిత్రమా..
సమాజానికి సందేశం ఇవ్వనక్కర లేదు...
మనం...సందేహం కాకుండా ఉంటే చాలు..

తరతరాలకు విలువైన  ఆస్తులు సంపాదించ నక్కరలేదు మనం..
వృధ్ధాప్యంలో పిల్లలు తోడుండే.. విలువలను నేర్పితే చాలు.
అక్షర జ్ఞానం ఉన్నా లేకున్నా విచక్షణా జ్ఞానం ఉంటే చా‌లు..
వందల మందికి దారి చూపించ నక్కర లేదు.
రోజుకొక్క రూపాయి దానం చేస్తే చాలు.
వారానికొక్కరికి కడుపు నింపితే చాలు.
నెలకొక్కరికైనా వస్త్రాలు పంచితే చాలు.
సంవత్సరానికొక్కరికి విద్యా దానం చేసినా చాలు.
అప్పుడు నువ్వే మనిషివి..
నువ్వే మహనీయుడివి..
నువ్వే దేవుడివి..

అందుకే మిత్రమా...
గతమెంత చేదునిజాలు మిగిల్చినా..
భవిష్యత్తు మాత్రం అంధకారంతో మొదలవకూడదు.

మరచిపోదాం 2018 చేసిన గాయాలను..
స్వాగతం చెబుదాం  2019 కు ఆశలు నిండిన ఆశయాలతో..
ఆదర్శం పంచిన ఆలోచనలతో....


---------------------------------------------------------

૨αɱ ҡα૨૨เ

ᵇˡᵒᵍᵍᵉʳ, ᵖᵒᵉᵗ, ʷʳⁱᵗᵗᵉʳ, ˡʸʳⁱᶜⁱˢᵗ, ˢᵒᶜⁱᵃˡ ᵃᶜᵗⁱᵛⁱˢᵗ, ʲᵒᵘʳⁿᵃˡⁱˢᵗ , ᵉⁿᵗʳᵉᵖʳᵉⁿᵉᵘʳ, ᵗᵉᶜʰ ᵍᵘʳᵘ, ᵐᵒᵛⁱᵉ ᵈⁱʳᵉᶜᵗᵒʳ, ᵖᵒˡⁱᵗⁱᶜⁱᵃⁿ, ᵖʳᵉˢⁱᵈᵉⁿᵗ ᵒᶠ ᵗᵉˡᵘᵍᵘ ˢᵃᵐʳᵃᵏˢʰᵃⁿᵃ ᵛᵉᵈⁱᵏᵃ.

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- -

Whatsapp : +918096339900 ,
Phone        : +919492089900 .

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- -- -


Web Sites & Blogs :

-- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- ---- ---- --- --- --- --- -- --- -- ---
Google Map : Ram Karri

----------------------------------------------------------- సమాప్తం -------------------------------------------------------------