🚩● మేము హిందువులం● యోగిరామ్ జీ🚩


• నీ కడుపు చీల్చి సాగుచేసి మమల్ని పోషిస్తున్నావూ.... లోకమంత నిన్ను మట్టి అంటుంది.... మేము నిన్ను "భూమాత" అంటాం...*
        ---మేము హిందువులం

• లోకమంత వెలుగు నిచ్చావు... మా బ్రతుకుకు దీపమై నిలిచావు... ఇతరులు నిన్ను మండే అగ్నిగోళం అన్నారు... మేము నిన్ను "సూర్యనారాయణుడు" అన్నాం...
         ---మేము హిందువులం

• నీ స్పర్శతో బీడు భూములు బంగారు భూములు అయ్యాయి.... నీ చలువతో దాహార్తుల ఆర్తనాదం చల్లారింది.... అన్యులు నిన్ను జలప్రవాహం అన్నారు... మేము నిన్ను "నదీమతల్లి " అంటాం... మా ఇంటి ఆడబిడ్డలా  లాంచనాలిస్తాం...  హారతులిస్తాం.... ఆదరిస్తాం.... పుష్కర సంబరాలు చేస్తాం...
       ---మేము హిందువులం

• జన్మనిచ్చిన తల్లి, నడవడిక నేర్పిన నాన్న, విద్య నేర్పిన గురువులకి అది వారి బాధ్యత అనుకున్నారు వారంతా.... మేము 'మాతృదేవోభవ ', 'పితృదేవొభవ', 'ఆచార్యదేవోభవ' అన్నాం...
        ---మేము హిందువులం

• ఇతర జాతులు హిందూ జాతిని దోచుకున్నాయి  కాని... హిందువులు ఎవ్వర్నీ దోచుకోలేదు... ఆ అవసరం కుడా లేదు,రాలేదు... ఇది రత్నగర్భ... వేదభూమి... ధన సంపదకీ పుట్టినిల్లు.. అడిగితే బిక్ష పెట్టేవాల్లం... పంచి ఇచ్చే గుణం మాది... దోపిడి సంస్కృతి వాల్లది....
        ---మేము హిందువులం

•పాశ్చాత్య దేశాలు చీమిడి ముక్కుతో, చింపిరి బట్టలతో తిరిగేటప్పుడు పట్టు వస్త్రాలు కట్టిన చరిత్ర మాది.... నాగరికతలో ప్రపంచం కనులు కుడా తెరువకుండా పసికూనగా ఉన్నపుడే అంబరాన్ని అంటిన ఘనత మాది...
        ---మేము హిందువులం

•మహోన్నతమైన సనాతన సంస్కృతికి వారసులం అని తలుచుకున్నపుడల్ల మా హృదయం ఉప్పొంగుతుంది... మా కనులలో వెలుగొస్తుంది... మా నరనరల్లొ రక్తం ఉరకలెస్తోంది... ప్రపంచం అంత ప్రతిద్వనించేలా... గర్వంగా ఘర్జిస్తున్నాం

   🕉!!మేము హిందువులం!!🕉

మీ యోగిరామ్ జీ
80963399000