జగద్గురు ఆది శంకరాచర్య జయంతి - వైశాఖ శుద్ధ పంచమి లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
జగద్గురు ఆది శంకరాచర్య జయంతి - వైశాఖ శుద్ధ పంచమి ౹ శంకర భగవత్పాదుల వారి గురించి విపులంగా ౹ అధ్వైత సిద్ధాంతం ౹ హిందూ ధర్మపరిరక్షణ ౹ ధర్మ సంస్థాపన ౹ చతుర్మఠాలు ౹ సనాతన ధర్మం ౹ ధర్మో రక్షతి రక్షితః ౹  నేటి నుండి క్రీస్తు పూర్వం, క్రీస్తు శకం అని కాకుండా " శంకరుల శకం - శంకరుల పూర్వం " అని రాద్దాము ౹ राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः ౹ Ram Karri