- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

సంస్థ వ్యవస్థాపకులు

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
శ్రీ రామ్ కర్రి గారు
రాయవరం, 
తూర్పుగోదావరి జిల్లా , 
ఆంధ్రప్రదేశ్- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

సంస్థ కార్య వర్గ సభ్యులు

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
శ్రీ సి.ఎచ్ రామచంద్ర విఠల్ గారు
రైల్వే సిగ్నల్ ఇంజనీర్
విజయవాడ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

శ్రీ అశోక్ బచ్చు గారు
గడ్డిపల్లి ,
సూర్యాపేట,
తెలంగాణ .


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ జనార్ధన్ గారు
తూర్పుగోదావరి జిల్లా ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ డాక్టర్ టి. రామ గుర్రెడ్డి జ
అనపర్తి ,
తూర్పుగోదావరి జిల్లా ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -శ్రీ డాక్టర్ బి . శ్రీనివాసరావు గారు
శ్రీకాకుళం
ఆంధ్రప్రదేశ్ .


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

శ్రీ వడ్డాది గోపాల కృష్ణమూర్తి
విశాఖపట్నం ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ అనిల్ మందడపు గారు
మాడుగుల గ్రామం, 
గుంటూరు జిల్లా, 
ఆంధ్రప్రదేశ్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ శివ సుబ్బారావు గారు
కర్నూల్ ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ శివ సాయి చంద్ ఐనాల గారు
మచిలీపట్నం ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ తోట కిషోర్ గారు 
చిత్తూరు ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ మోతుకూరి దేవేంద్ర శాస్త్రి గారు
వనస్థలిపురం ,  
హైదరాబాద్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -


శ్రీ భారత్ కుమార్ బొలిశెట్టి గారు
విజయవాడ ,
క్రిష్ణా జిల్లా ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -శ్రీ మోహన్ పూసపాటి గారు
విరాట్ నగర్ ,
విశాఖపట్నం ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ సాయి ఉమా శంకర్ గారు
విజయనగరం ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ వీర్రాజు తుట్టకుంట గారు
హైదరాబాద్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ శ్రీనివాస రావు ముట్ట గారు
ఎం.వి.పి కాలనీ ,
విశాఖపట్నం ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ కృష్ణ కిశోర్ బోగిరి గారు
కడప ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ శ్రీను చెలంశెట్టి గారు
అనపర్తి ,
తూర్పుగోదావరి జిల్లా ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ సతీష్ కుమార్ వెంపటి గారు
అంకెలేశ్వర్ ,
గుజరాత్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ శ్రీనివాస్ కోసురు గారు
విజయవాడ ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ బ్రహ్మయ్య సిద్దంశెట్టి గారు
నల్లతిమ్మయ్యపల్లి ,
నందలూరు ,
కడప ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -శ్రీ మోహన్ బాబు. కె గారు
పెంగళూర్ ,
కడప ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ సుబ్బారావు పినపర్తి గారు
జె. అన్నవరం ,
ఏలేశ్వరం మండలం ,
తూర్పుగోదావరి జిల్లా ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ కృష్ణ పూజారి గారు
అనంతపురం ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ కళ్యాణ్ కుమార్ గుడ్ల గారు
మునిపల్లి, ఆర్మూర్ ,
నిజామాబాద్ ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ ప్రభాకర్ పంతుల గారు
కొలనుపాక ,
తెలంగాణ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -శ్రీ పి బి వి. భాస్కర్ రెడ్డి గారు
 వి.కొత్తపల్లి ,
వేముల ,
కడప జిల్లా ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ సత్యనారాయణ భడంపేట గారు
ఈశ్వరపురం ,
సంగారెడ్డి ,
తెలంగాణ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ జాన్సన్ పాలేపోగు గారు
ఆనంతపురం ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ నేతాజీ కొంపల్లి గారు
పాలడుగు , మోత్కూరు , 
యాదాద్రి భువనగిరి , 
తెలంగాణ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -శ్రీ దిలీప్ కుమార్ మురమళ్ల గారు
 వడ్రాపల్లి ,
విశాఖపట్నం ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ సత్యనారాయణ కోనా గారు
బొద్దవలస ,
డెంకాడ ,
విజయనగరం ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ స్వామి వాకిటి గారు
జియగుడా ,
హైదరాబాద్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ హేమ సుందర్ రావు గుండబత్తుల గారు
ముంజవరపుకోట ,
తూర్పుగోదావరి జిల్లా ,
ఆంధ్రప్రదేశ్ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
శ్రీ మారుతి గొల్లపెల్లి గారు
దస్తురాబాద్ ,
నిర్మల్ ,
తెలంగాణ .


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
           🚩  ధర్మో రక్షతి రక్షితః  🚩 - స్వస్తీ...