__ ____ ____ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ ___ ___ ___


మీ యొక్క విరాళం ధర్మ కార్యానికి శ్రీకారం


మీ యొక్క అమూల్యమైన  విరాళాలను Google Pay, Phone Pay, Amazon, Paytm ద్వారా 8096339900 కి పంపించండీ.


 మీ యొక్క అమూల్య మైన విరాళాన్ని అందించడం ద్వారా ఈ ధర్మ కార్యం మధ్యలో ఆగకుండా చూడండీ...


ధర్మో రక్షతి రక్షితః


విరాళం అందించే సమయంలో ఏవయినా సమస్యలు తలెత్తితే ఈ నెంబర్ 8096339900 పైన నొక్కి వాట్సాప్ కి సందేశం పంపండీ...

__ ____ ____ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ ___ ___ ___
 

               మన పూర్వీకులు అందించిన అపూర్వ సంపద అయిన

వేద విజ్ఞానాన్ని, భారతీయ సిద్ధాంతాల్ని, సంస్కృతి - సంప్రదయాల్ని , నైతిక విలువల్ని,  సనాతన ధర్మాన్ని, పురాణ భాండాగారాన్ని అలాగే

మీరు ఎప్పుడు చూడనీ, ఎక్కడ చదవని ఎంతో అద్భుతమైన,

సర్వ మానవాళి కి అవసరమైన సర్వ విజ్ఞానాన్ని

మరియు

  మన పూర్వీకుల నుండి మనం గ్రహించ లేకపోయిన మరెన్నో అద్భుతమయిన విషయాలను

 భావి తరాలకు అందించాలనే దృఢ సంకల్పం తో

శోధించి, పరిశోధించి, ఎందరో మహానుభావుల నుండి సేకరించి 

राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः సంస్థ యొక్క అధికారిక వెబ్సైట్ అయిన రాంకర్రి.ఆర్గ్ మరియు 
రాంకర్రి జ్ఞాన కేంద్ర ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ద్వారా ఉచితంగా అందించడం జరుగుతుంది...

ఈ ధర్మ కార్యం లో మీరు కూడా పాలు పంచుకోండీ...

మీ యొక్క అమూల్యమైన విరాళాన్ని అందించి...

కనుమరుగవుతున్న నైతిక విలువల్ని, సంస్కృతి సంప్రదాయాలు మరియు సనాతన ధర్మాన్ని భావితరాలకు అందిచాలనే మా సంకల్పానికి మీ సహకారం అందించి... మరింత ప్రోత్సహించండి...

మీరు అందించే అమూల్యమైన విరాళాలు కేవలం ధర్మ స్థాపన కొరకు మాత్రమే.

కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఏ లాభాపేక్ష లేకుండా ఎన్నో కార్యక్రమాలను చేయడం జరుగుతున్నది...

రచనలకు, సాఫ్ట్వేర్లకు, వెబ్సైట్ మరియు ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ల నిర్వహణకు చాలా మొత్తం లో ఖర్చు మాకు భారం అవుతున్నది అనే ఉధ్యేశం తో మాత్రమే మీ నుండి విరాళాలు సేకరిస్తున్నాము...

మీరు అందించే ప్రతీ రూపాయి కూడా చాలా విలువయినది గా భావిస్తున్నాము...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _మీ యొక్క అమూల్య మైన విరాళాన్ని అందించడం ద్వారా ఈ ధర్మ కార్యం మధ్యలో ఆగకుండా చూడండీ...


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
మీ యొక్క విరాళం ధర్మ కార్యానికి శ్రీకారం

మీ యొక్క అమూల్యమైన  విరాళాలను Google Pay, Phone Pay, Amazon, Paytm లాంటి యాప్స్ ద్వారా 8096339900 కి పంపండీ...విరాళం అందించాలనే సమయంలో ఏవయినా సమస్యలు తలెత్తితే ఈ నెంబర్ 8096339900 పైన నొక్కి వాట్సాప్ కి సందేశం పంపండీ...

__ ____ ____ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ _ 


సంస్థ బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలు 

A/C No    : 38097736105

IFSC Code : SBIN0021006

      Bank   : State Bank of India

Branch    : Rayavaram__ ____ ____ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ ___ ___ ___ 


ఈ QR Code ద్వారా కూడా మీరు విరాళాలు ఇవ్వచ్చును...
- స్వస్తీ...