మూసిన కన్ను తెరవకపోయినా,
తెరిచిన కన్ను మూయకపోయినా,
శ్వాస తీసుకుని వదలకపోయినా,
వదిలిన శ్వాస తీయకపోయినా,
ఈ లోకంలో ఈ జన్మకు అదే చివరి చూపు.

మనం ఎవ్వరం అయినా సరే మనల్ని ఈ ప్రపంచం నిర్థాక్ష్యిణ్యంగా మరచిపోయేలా చేస్తుంది కాలం.

విరోధులు స్నేహితులైనా, పశ్చాతాపపడినా, మనసు మార్చుకున్నా మరల కనిపించం.

ఫెయిర్‌ అండ్‌ లవ్‌లీలు, సున్నిపిండితో నున్నగా తీర్చిదిద్దిన ఈ దేహాన్ని నిప్పుల కొలిమిలో కాల్చక తప్పదు లేదా భూమి లో కలిసి పోక తప్ప దు

ఈ క్షణం మాత్రమే నీది,
మరుక్షణం ఏవరిదో?
ఏమవుతుందో ఎవరికి తెలుసు?

ఈ ప్రపంచాన్ని భస్మీ పటలం చేసే అణ్వాయుథాలు నీవద్ద ఉన్నా నీ ఊపిరి ఎప్పుడు ఆగుతుందో పరమాత్మకి తప్ప ఎవరికీ తెలియదు..

ఈ ప్రపంచాన్ని శాసించేంత గొప్పవారైనా, సంపన్నులైనా బలవంతులైనా

అవయవక్షీణం-ఆయుఃక్షీణంను తప్పించుకోజాలరు.

ఈ సృష్టిలో మనము మొదలు కాదు. చివర కాదు.

ఈ దేహంలో మనం అద్దెకు ఉండటానికి వచ్చాము. అద్దె ఇంటిని విడిచివెళ్లేటప్పుడు మన సామాన్లు మనం తీసుకువెళ్లినట్టు మనం చేసిన కర్మలను మనతో మోసుకువెళ్లక తప్పదు..

చెట్టుకి, పుట్టకి, రాయికి, రప్పకి ఉన్న ఆయుర్థాయం మనకి లేదు.

ఈ భూమ్మీద కాలమనే వాహనంలో ఒక చోట ఎక్కి మరో చోట దిగిపోతాం.

మనం సహప్రయాణికులం మాత్రమే.*కుటుంబం, స్నేహాలు, శత్రుత్వాలు అన్నీ భ్రమ, మాయ.

అందుకే మనుషుల్లా జీవిద్దాం.

మనిషి ఎలా జీవించాలో చెప్పిన రామాయణ, భారత, భాగవతాదులను, ఖురాన్, బైబిల్ ల ను.. ఎవరి కి నచ్చిన విధంగా ఈ జీవితం ముగిసేలోపు తెలుసుకుందాం. అందులోని సంశయాలను తీర్చుకుందాం.

ఈ సందేశం చాలా నిరుత్సాముగా వైరాగ్యం గా అతి గా అనిపించవచ్చు కానీ ఈ సందేశం గూడార్ధం ఏమిటి అంటే...

"మన కర్తవ్యాన్ని పాటిస్తూ,
కుటుంబం ను బాగా చూసుకుంటూ అవకాశం ఉంటె ఇతరులకు సహాయం చేస్తూ...ఎవరికైనా సహాయం చేయకపోయినా హాని చేయకుండా... "

ఉన్నన్ని రోజులు జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తూ మరియు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండమని కోరుతున్నాను...

 8⃣0⃣9⃣6⃣3⃣3⃣9⃣9⃣0⃣0⃣


---------------------------------------------------------

૨αɱ ҡα૨૨เ

ᵇˡᵒᵍᵍᵉʳ, ᵖᵒᵉᵗ, ʷʳⁱᵗᵗᵉʳ, ˡʸʳⁱᶜⁱˢᵗ, ˢᵒᶜⁱᵃˡ ᵃᶜᵗⁱᵛⁱˢᵗ, ʲᵒᵘʳⁿᵃˡⁱˢᵗ , ᵉⁿᵗʳᵉᵖʳᵉⁿᵉᵘʳ, ᵗᵉᶜʰ ᵍᵘʳᵘ, ᵐᵒᵛⁱᵉ ᵈⁱʳᵉᶜᵗᵒʳ, ᵖᵒˡⁱᵗⁱᶜⁱᵃⁿ, ᵖʳᵉˢⁱᵈᵉⁿᵗ ᵒᶠ ᵗᵉˡᵘᵍᵘ ˢᵃᵐʳᵃᵏˢʰᵃⁿᵃ ᵛᵉᵈⁱᵏᵃ.

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- -

Whatsapp : +918096339900 ,
Phone        : +919492089900 .

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- -- -


Web Sites & Blogs :

-- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- ---- ---- --- --- --- --- -- --- -- ---
Google Map : Ram Karri

----------------------------------------------------------- సమాప్తం -------------------------------------------------------------