మోడీ ఏమి చేసారూ ? లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
మన గౌరవప్రదమైన ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడిజీ ఈమధ్యన ఎందుకు చాలా మంది చేత విద్వేషాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు ? ౹౹ మోడీ ఏమి చేసారూ ? ౹౹ జైహింద్ ! జైభారత్  ౹౹ Ram Karri