అరటిపండును తొక్క తీసే తింటాం!

సపోటాను తొక్క తీసిన గింజ ఊసేసి తింటాం!

సీతాఫలం మధ్యలో ఉన్న గుజ్జు తింటాం, పై తొక్కు,
లోపలి గింజలు వదిలేస్తాం!

ఆపిల్, జామ పళ్ళని మొత్తం తినేస్తాం!

ఇలాగ మనం ఒక పండులో టెంకని, ఒక పండులో గింజని, ఇంకోదాంట్లో తొక్కని కాదనుకుంటాం!

ఒక్కోటి ఒక్కో రుచి.
తీపి, పులుపు, వగరు కొంచం తేడాలతో ఎన్నో రుచులు. అన్ని ఇష్టమే.
ఏది తిన్నా మనకు ఆరోగ్యమే.

అయితే పళ్ళు తింటునప్పుడు
మంచి మాత్రమే గుర్తుంటుంది కానీ చెడు గుర్తుండదు.

మనకు కావాల్సింది తీసుకొని అక్కర్లేనిది పారేస్తామ్.

అలాగే మనుషులు కూడా పళ్ళలాంటివారుగా భావించాలి.

*కుటుంబంలో
భార్య భర్త ,
అమ్మ నాన్న ,
అక్క చెల్లి,
అన్న తమ్ముడు...
అత్త మామ,
ఆడబడచులు,
తోటికోడళ్లు
ఇలా అందరు ఒక్కోరకం పండు. ఒక్కోక్కరిది ఒక్కో స్వభావం.
అయితే అందరూ పళ్ళ లాగా మనకు మంచి చేసేవాళ్ళే.
కానీ మనిషి విషయంలో వాళ్ళు చేసిన మంచి కంటే , వాళ్ళు చూపించిన కోపమో, చిరాకో , మాటలో ఎక్కువ గుర్తుంటుంది.
పండులో అక్కర్లేని గింజ కూడా ఒక భాగమే అనుకుంటాం.
కానీ పండుని ద్వేషించం కదా !

*"పండు"లాగే కోపతాపాలు, ప్రేమపాశాలు కలిస్తేనే మనిషి స్వభావం.
ఇది గుర్తించగలిగితే, వాళ్ళని ద్వేషించకుండా ప్రేమిస్తాం!

*కుటుంబమనేది - A mixed bag of fruits*


---------------------------------------------------------

૨αɱ ҡα૨૨เ

ᵇˡᵒᵍᵍᵉʳ, ᵖᵒᵉᵗ, ʷʳⁱᵗᵗᵉʳ, ˡʸʳⁱᶜⁱˢᵗ, ˢᵒᶜⁱᵃˡ ᵃᶜᵗⁱᵛⁱˢᵗ, ʲᵒᵘʳⁿᵃˡⁱˢᵗ , ᵉⁿᵗʳᵉᵖʳᵉⁿᵉᵘʳ, ᵗᵉᶜʰ ᵍᵘʳᵘ, ᵐᵒᵛⁱᵉ ᵈⁱʳᵉᶜᵗᵒʳ, ᵖᵒˡⁱᵗⁱᶜⁱᵃⁿ, ᵖʳᵉˢⁱᵈᵉⁿᵗ ᵒᶠ ᵗᵉˡᵘᵍᵘ ˢᵃᵐʳᵃᵏˢʰᵃⁿᵃ ᵛᵉᵈⁱᵏᵃ.

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- -

Whatsapp : +918096339900 ,
Phone        : +919492089900 .

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- -- -


Web Sites & Blogs :

-- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- ---- ---- --- --- --- --- -- --- -- ---
Google Map : Ram Karri

----------------------------------------------------------- సమాప్తం -------------------------------------------------------------