నిన్ను నువ్వు నమ్ముకో....కాలాన్ని కాదు

కాలం ....ఓ మాయల మాంత్రికుడు
నిన్ను మునగచెట్టు ఎక్కించునో...
నట్టేట ముంచునో...
ఆకాశానికెగిరేయునో...
పాతాళానికి పడగొట్టునో...
శిఖరాలను ఎక్కించునో...
అగాధానికి తొక్కేయునో...

కాలం నీ చేతిలో కొద్ది కొద్దిగా కరగక ముందే...
కాలం చేతిలో నువ్వు పూర్తిగా కనుమరుగు కాక ముందే...

నీ అలవాట్లను..
నీ పొరపాట్లను..
నీ గెలుపును..
నీ ఓటమిని..
కాలమే నిర్ణయిస్తుందన్న పిచ్చి భ్రమను వదిలేయ్!!
నీ కర్మలకు కారెవరు బాధ్యలు!!
కాలాన్ని నిందించడం మానుకో...
కుదిరితే కాలం వెంట పరుగెత్తడం నేర్చుకో...

ఉందిలే మంచికాలం ముందు ముందునా అంటూ..
నీ తక్షణ కర్తవ్యాన్ని మరువకు..
ఎన్నటికైనా మంచిరోజులు రాకపోతాయా అంటూ..
స్తబ్ధ జీవనమెప్పుడూ గడపకు..
నీ గాయాలకు కాలమే మందని..
గుడ్డి నమ్మకం పెంచుకోకు..
నీ సమస్యలకు కాలమే పరిష్కారమని...
మూలాలను విశ్లేషించడం మానుకోకు..

నీ ధైర్యాన్ని సడలనీయకు..
నీ మనో ధైర్యాన్ని విడవబోకు..
కష్టాలకు కన్నీళ్లకు ఎదురీదు..
నీవెప్పుడు కాలం చేతిలో బంధీకాకు..
ఒక్కొక్క క్షణాన్ని ఒడిసిపట్టు...
కాలయాపన మాని కర్తవ్యబోధ బూను..
రేపటి పని ఈరోజు..
ఈరోజు పని ఈ క్షణమే ప్రారంభించు..
నిరంతర కాలంతో పోటీ పడుతూ..
కాలాన్ని నీ చేయి జారనివ్వక..
ప్రగతి పథాన పయనం సాగించు..

---------------------------------------------------------

૨αɱ ҡα૨૨เ

ᵇˡᵒᵍᵍᵉʳ, ᵖᵒᵉᵗ, ʷʳⁱᵗᵗᵉʳ, ˡʸʳⁱᶜⁱˢᵗ, ˢᵒᶜⁱᵃˡ ᵃᶜᵗⁱᵛⁱˢᵗ, ʲᵒᵘʳⁿᵃˡⁱˢᵗ , ᵉⁿᵗʳᵉᵖʳᵉⁿᵉᵘʳ, ᵗᵉᶜʰ ᵍᵘʳᵘ, ᵐᵒᵛⁱᵉ ᵈⁱʳᵉᶜᵗᵒʳ, ᵖᵒˡⁱᵗⁱᶜⁱᵃⁿ, ᵖʳᵉˢⁱᵈᵉⁿᵗ ᵒᶠ ᵗᵉˡᵘᵍᵘ ˢᵃᵐʳᵃᵏˢʰᵃⁿᵃ ᵛᵉᵈⁱᵏᵃ.

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- -

Whatsapp : +918096339900 ,
Phone        : +919492089900 .

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- -- -


Web Sites & Blogs :

-- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- ---- ---- --- --- --- --- -- --- -- ---
Google Map : Ram Karri

----------------------------------------------------------- సమాప్తం -------------------------------------------------------------