మానవుని అనంత శక్తి, నమ్మకాలు, ఆలోచనలు, జీవితము

राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः మన జీవితాన్ని శక్తివంతమైనదిగా మార్చుకోవటం ఎలా?


ఉదయం నిద్ర లేచిన దగ్గర నుండి రోజంతా నీవు ఏమి ఆలోచిస్తావు, 

ఏమి తింటావు, 

ఏవి త్రాగుతావు, 

ఎటువంటి మనుషులతో సంచరిస్తావు,

ఎటువంటి పుస్తకాలు చదువుతావు అనేది నీవు ఎలాంటి జీవితాన్ని నడపాలి అనుకొంటున్నావు అనే దాని నుండి మొదలు అవుతాయి. 

చివరకు ఆ పనులు నీ జీవిత నాణ్యతను నిర్ణయిస్తాయి.राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः


మనిషి సహజ లక్షణము త్వరగా, తాత్కాలికంగా ఆనందం ఇచ్చేటటువంటి విషయాలవైపు, పనులవైపు, మనుషులవైపు, పుస్తకాలవైపు ఆకర్షించబడటం. 

ఆ లక్షణాన్ని అదిగమించటం అనేది ఆలోచన ద్వారా సాధ్యం అవుతుంది. 

మనం చేసేటటువంటి పనుల దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను యోచన చేయటం ద్వారా దీర్ఘకాలంలో నష్టం చేసే పనులు చేయలేము.
 జీవితంలో మీ అభివృద్దికి ఆటంకం అవుతున్న అన్ని రకాల లక్షణాలను ఒక పుస్తకంలో వ్రాయండి. 

ఉదాహరణకు నీవు ఇతరులతో పోట్లాడుతావా, అనవసరమైన ఆవేదనలో ఉంటావా, జీవితంలో ఉన్న అవకాశాలను కాక కష్టాలనే చూస్తావా అనేవి తెలుసుకొని వ్రాయాలి. 

అప్పుడు వాటిని సరైన ప్రణాళిక ద్వారా, విధానాల ద్వారా, నిర్ణయాల ద్వారా మార్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి.
 మన జీవితానికి మంచి చేసే పనులను వాటి ఫలితాల ద్వారా వచ్చే ఆనందాన్ని మనసులో ఉంచుకొని దానిని మన ప్రేరణగా మార్చుకొని నిరంతరశ్రమతో సాధించాలి. 

దాని కోసం మనం కొన్ని గట్టి నిర్ణయాలు తీసుకొని పాటించటం ప్రారంభించాలి. 

అప్పుడు మనలో క్రమక్రమముగా మార్పు సంభవించి మనము అనుకొన్న విధంగా మారి గొప్ప శక్తివంతులుగా తయారు కాగలుగుతాము.राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः


 నీలో నీవు మార్చుకోవాలనుకుంటున్న లక్షణాన్ని గుర్తించి మొదట దాని ద్వారా నీకు కలుగుతున్న నష్టాలను ఒక పేపరుపై వ్రాసుకో. 

దాని ద్వారా నీకు రాబోయే కష్టాలను ఊహించుకో. 

వాటన్నిటినీ ఒకసారి నెమరు వేసుకొని ప్రతిరోజూ ఉదయము, సాయంత్రము గుర్తు చేసుకో. 

ఆవిధముగా చేసినపుడు క్రమక్రమముగా నీ మెదడులో ఆ లక్షణంపై వ్యతిరేకత పెరిగి నీమీద నీకు నియంత్రణ వచ్చి ఆ లక్షణాన్ని అధిగమించ గలుగుతావు.
ఒకసారి నీవు చేయకూడని పనులు, ఆలోచించకూడని ఆలోచనలను గుర్తించిన తరువాత అటువంటి పనుల వైపు నీ దృష్టి మళ్ళినపుడు నిన్ను నీవు మందలించుకోవాలి, తప్పు చేసినట్లుగా గుర్తు తెచ్చుకోవాలి మరియు స్వీయశిక్ష విధించుకోవాలి. 

అలా చేస్తున్నప్పుడు క్రమక్రమంగా నీకు అనవసరమైన పనులవైపు, ఆలోచనలవైపు నీ దృష్టి మరలదు. 

అవి ఆ తర్వాత నీ జీవితము నుండి వెళ్ళిపోతాయి.
 నీ జీవితంలో ఉన్న అనవసరమైన అలవాట్లను తగ్గించుకుంటూ వాటిని నిర్మాణాత్మకమైన, సృజనాత్మకమైన ఆలోచనలతో నింపాలి. 

మన మెదడు ఖాళీగా ఉంటే మరల చెడు అలవాట్లు, ఆలోచనలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. 

అందువలన ఇష్టపూర్తిగా మనలను గొప్పవారిగా మార్చే అలవాట్లను అలవాటు చేసుకొని గత ఆలోచనల స్థానంలో నింపుతూ పోవాలి.


राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः


 ఈ పరివర్తనా క్రమములో మన ఆలోచనలను, పనులను, మాటలను మనం నియంత్రించ వచ్చని గుర్తించటం జరుగుతుంది. 

మనము మనఃస్పూర్తిగా మంచి పనులు చేయటం, మంచి అలవాట్లు చేసుకోవటం మొదలు పెడతాము. 

అలా మొదలు పెట్టిన పనులు నిరంతరం సాధన చేయటం ద్వారా మన వ్యక్తిత్వంలో పరిపూర్ణమైన మార్పు వస్తుంది.

 జీవితాన్ని గెలిచేవారికి ఓడిపోయేవారికి తేడా ఏమిటంటే గెలిచేవారు కొత్తకొత్త నిర్మాణాత్మక ఆలోచనలను ఆహ్వానించి వాటిని మనఃస్పూర్తిగా ప్రయోగాత్మకంగా పాటించటానికి ప్రయత్నిస్తారు.राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रःప్రతి రోజూ కొత్త విజ్ఞానాన్ని సంపాదించే వారే నిజమైన నాయకులు. 

నాయకత్వంతో జీవించే వారు భోజనాన్ని అయినా మానేస్తారు గాని స్వీయాభివ్రుద్దిని మాత్రం మరచిపోరు. 

ఈ విధంగా ప్రతీ రోజు మనము నిర్మాణాత్మకంగా ప్రయత్నిస్తే మన జీవితం శక్తివంతంగా మారుతుంది.


राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः


ప్రయోజనాత్మకమైన మెదడును నిర్మించుకోవటం ఎలా?


 మన విజయ రహస్యము మనము ఆలోచించే ఆలోచనలలో ఉంటుంది. 

ప్రతి క్షణం మనము ఏమి ఆలోచిస్తున్నాము. 

మన ఆలోచనలు ఏ దిశ వైపు ప్రయానిస్తున్నాయి అనేది ముఖ్యము. 

మన మెదడును ఆ విధంగా నడిపించ గలగటము అనేది ప్రయోజనాత్మకమైన మెదడుగా తయారు చేయటానికి మొదటి మెట్టు.

మన జీవితము ఎలా ఉంది అనేది బయట మనకు ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తున్నాయి అనేది మన అంతర్గత జీవితము పై ఆధారపడి ఉంటుంది. 

లోపల మనము ఏమి భావిస్తున్నాము, మన గురించి మనము ఏమి అంచనా వేసుకుంటున్నాము అనే అంతర్గత విషయాలు మన జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి.
మనకు ఎటువంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి అనేది ఎలాంటి నమ్మకాలు మనలను నడిపిస్తున్నాయి అనే దానికి మనమే బాధ్యులము. 

మన ఆలోచనలు గుర్తించి వాటిలోని ప్రతికూల ఆలోచనలను నిరంతర సాధన ద్వారా శక్తివంతమైన మెదడును తయారు చేసుకోవచ్చును.

 మన ఆలోచనా సరళియే మన అలవాట్లుగా మారతాయి. 

మనకున్న బలమైన లక్ష్యం వైపు ఆలోచించే విధంగా మన మెదడును శిక్షణ ద్వారా మార్చుకోవాలి.राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः


మన మెదడు ఒక్కరోజులో ప్రయోజనాత్మకంగా మారదు ప్రతిరోజూ మనము కొంత ప్రయత్నము చేసి మనఃస్పూర్తిగా ఇష్ట ప్రకారముగా మంచి ఆలోచనలను అలవాటు చేసుకున్నప్పుడు అది మన అధీనంలోకి వస్తుంది. 

కాని ప్రయత్నము తప్పనిసరిగా ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. 

ఎందుకంటే మన మెదడుకి సాధన ద్వారా నియంత్రణ లోకి వచ్చే గుణం ఉంది. 

ఈ ముఖ్యమైన కారణం వలనే సామాన్యులు గొప్పవారవుతారు.राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः మనము మన గురించి ఏమి అనుకుంటాము, ఎలాంటి వారిమని మనము భావిస్తాము, మన ఆత్మతో మనము ఎలా సంభాషిస్తాము అనేది మన మెదడు యొక్క నాణ్యతను నిర్ణయిస్తుంది. 

మన మెదడులో నడిచే చిత్రాలను గుర్తించి వాటిని మంచి చిత్రాలతో నింపాలి. 

మన మెదడు బొమ్మల రూపములో విషయాలను గుర్తుపెట్టుకొంటుంది. 

మంచి బొమ్మలను మన మెదడులో నింపినపుడు మన లక్ష్యానికి సంబంధించిన చిత్రాలను నింపినపుడు మన లక్ష్యాలను సాధించటము సులభమవుతుంది.राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः


 మనము నిజాయితీగా నమ్మకముగా బలముగా నమ్మిన ఎటువంటి విషయాన్నైనా మనము సాధించ గలుగుతాము. 

అది ఎంత కష్టమైనదైనను నిరంతరము మన లక్ష్యాన్ని మన మెదడులో నింపుకోవటం ద్వారా దాని గురించిన కలలతో మన మెదడులోని ఆలోచనలను ప్రభావితం చేయటం ద్వారా ప్రతి క్షణము ఆ రోజంతా ఆ లక్ష్యం వైపు మన మానసిక శక్తిని, శారీరక శక్తిని నడపటం ద్వారా మన మెదడు శక్తివంతమైన, ప్రయోజనాత్మకమైన పనులు చేయగలగటానికి మనలను ప్రేరేపించి మనము ఊహించినటువంటి మానసిక శక్తులు మనకు సహకరించి గొప్ప కార్యాలను సాధించటానికి నడిపిస్తాయి.

మనము మెదడులో దేనినైతే నమ్ముతామో, దేని గురించి అయితే ఆలోచిస్తామో అదే మన జీవితంలోనికి ఆహ్వానించ బడుతుంది.

 మనసులో సంతోషము, పవిత్రత, మంచి ఆలోచనలు ఉన్నవారు అటువంటి మనుషులనే వారి జీవితములో పొందుతారు. 

తమకు మంచి జరుగుతుందని నిరంతరము నమ్మే వ్యక్తులకు మంచి అనుభవాలు, సంఘటనలు, ఫలితాలు లభిస్తాయి. 

అందువలన మనము మన మెదడులో మంచి ఆలోచనలు వచ్చేటట్లుగా ప్రయత్నం చేయాలి. 

అప్పుడు అది క్రమక్రమంగా శక్తివంతముగా మారుతుంది.

 మన మనసులో మనకు తెలియకుండా దాగి ఉండే నమ్మకాలు మన ప్రవర్తనను ప్రభావం చేస్తాయి. 

మన జీవితంలో విన్నవి, జరిగినవి, ఆలోచించినవి మన అనుభవాలుగా మారి వాటి గురించి మనము ఒక విధమైన దృక్పథాన్ని అలవాటు చేసుకొంటాము. 

మన నమ్మకాలను వెలికి తీసి వాటిని విశ్లేషించి మంచి నమ్మకాలను మాత్రం నిలువ ఉంచుకోవటం ద్వారా మన మెదడు పనితీరును శక్తివంతముగా, ప్రయోజనాత్మకంగా మార్చవచ్చు.


राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः


 మన మెదడు ఒకేసారి అనేక ఆలోచనలను చేయలేదు.

 కేవలం ఒక్క ఆలోచనపై దృష్టిని ఉంచగలదు. 

మనము ఏ ఆలోచనను చేస్తున్నామో గమనించటము ద్వారా దాని స్థానములో మంచి నిర్మాణాత్మకమైన ఆలోచనను ఉంచటం ద్వారా మన మెదడును ఏకాగ్రతతో పని చేయించగలము.राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः


నీ మెదడు లోని నియంత్రణ విభాగము నీ ఆజ్ఞలను పాటించటానికి సిద్దముగా ఉంటుంది. 

మెదడుని నీ స్వాదీనములోకి తీసుకొన్నప్పుడు అది నీ శరీరాన్ని, బుద్ధిని, ఆలోచనలను శాసిస్తుంది. 

ఇది నీవు అర్థము చేసుకొని గొప్ప కార్యసాధనపై నీ దృష్టిని పెట్టినపుడు నీ మెదడు నీ ఎదురుగా ఉన్న అన్ని అవకాశాలను సాధించటానికి నిన్ను ముందుకు నడిపిస్తుంది.
గొప్ప వ్యక్తిగా ఎదగటానికి పాటించ వలసిన నియమాలుराम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः


 మనము సాధించాలనుకొన్న లక్ష్యానికి కట్టుబడి ఉండాలి. 

దాని గురించే, దాన్ని సాధించాలనే కోరికతో మన మనస్సు నిండి పోవాలి. 

ఆ విధమైన లక్ష్యాన్ని ఎందుకు సాధించాలి అనుకొంటున్నది దాని వలన మనము పొందబోయే ఫలితాలను తెలుసుకొని వాటిని మన మనస్సు నిండా నింపుకొన్నపుడు మనకు మన లక్ష్యాల వైపు నడవాలనే కోరిక నిరంతరము కొనసాగుతుంది, దానికే కట్టుబడి ఉంటాము.


 మనము ప్రయానించాలనుకొన్నమార్గము గురించిన నిర్ణయము తీసుకొన్న తరువాత ఆ విషయము గురించి పరిపూర్ణమైన అవగాహన, విజ్ఞానము సంపాదించాలి.

 ఆ దారిలో ప్రయాణించిన విజయవంతమైన వ్యక్తుల జీవిత చరిత్రలను, వారు పాటించిన నియమాలను తెలుసుకోవాలి. 

మన లక్ష్యము గురించిన పరిపూర్ణతను సాధించాలి.
మన సమాజములో గొప్ప విషయాలను సాధించిన వ్యక్తులను పరిచయము చేసుకొని వారిని గురువులుగా స్వీకరించాలి. 

వారితో నిరంతరము అనుబంధము పెంచుకోవాలి. 

వారు ఏ విధమైన మార్గాల ద్వారా తమ జీవితములోని విజయము సాధించారో తెలుసుకోవాలి.

 ఈ విధముగా నీకు నేర్పబడుతున్న విషయాలను చక్కని నిబద్దతతో ఏకాగ్రతతో స్వీకరించగలిగినపుడు నేర్చుకోవటంలో ఆనందాన్ని పొందుతావు.


राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः


ప్రతిరోజు నీవు చేసే పనులలో కొత్తదనం ఉండాలి. నీయొక్క సమస్యల పరిష్కారంలో సృజనాత్మకత ప్రదర్శించాలి. 

నీ జీవిత గమనానికి నీ వ్యక్తిగత అభివృద్దిలో కొద్ది కొద్దిగా ముందడుగు వెయ్యాలి.

 చిన్న చిన్న అభివృద్ధి కాలక్రమములో పెను మార్పుగా సంభవిస్తుంది. 

నీవు చేసే ప్రతి పనిని "ఇంకా గొప్పగా ఎలా చెయ్యాలి" అనే ప్రశ్నల ద్వారా మనం చేసే పనులను నిరంతరము అబివృద్ధి చేసుకుంటూ పోవచ్చును.

 మనిషి జీవితంలో అన్ని విజయాలే ఉండవు. 

మనకు అనేక అడ్డంకులు, సమస్యలు ఎదురు వస్తాయి. 

మనకు వచ్చే అడ్డంకులు మన సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించి పెంచుతాయి అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటే మనము వాటిని ఆనందముతో ఎదుర్కొంటాము.

 నిరంతర కృషి, చెదిరిపోని బలమైన కోరిక ద్వారా మనము మన జీవితంలో ఉండే సమస్యలను జయించగలుగుతాము.
 నీవు ఏ పని అయితే చేయడానికి ఇష్టపడవో అది మంచిది అని తెలిసినప్పుడు దానిని చేయటానికి నీవు నిన్ను ప్రతిరోజు సన్నద్ధం చేసుకోవాలి. 

దేని గురించి అయితే మనము భయపడి సమస్యను వదిలి వేస్తామో లేక దూరంగా వెళ్తుంటమో వాటినే మనము చేయటానికి ప్రయత్నించినపుడు మన శక్తి సామర్థ్యాలు పెరిగి మన లక్ష్యం వైపు దూసుకు వెళ్ళే ధైర్య సాహసాలను పొందుతాము. 

దీని కోసము మన సామర్థ్యాన్ని, ప్రమాణాలను, విలువలను ప్రతిరోజు పెంచుకుంటూ ముందుకు సాగాలి. 

ఎప్పుడు ఏ విషయాన్ని మన బలహీనతగా అంగీకరించరాదు. 

మన బలహీనతలను మనము నిరంతరము పోరాడి బలాలుగా మార్చుకోవాలి.राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः నీవు ఎంతనేర్చుకొన్న ఇంకా నేర్చుకోవలసినది చాలా ఉంటుంది అని గుర్తించాలి.

 మనము నేర్చుకోవటము ఆపివేస్తే మరణానికి దగ్గరవుతున్నామని అర్థం.

 మనకు ఎదురయ్యే ప్రతివ్యక్తి వద్ద నుండి మనము ఎంతోకొంత విజ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవచ్చును. 

మనము కొత్త ఆలోచనలకు, కొత్త మార్గాలకు, కొత్త పద్ధతులకు అనుకూలంగా స్పందించగలిగినపుడు మనకు కొత్త అవకాశాలు ఎదురవుతాయి.

మన లక్ష్య సాధనను దానికోసము మనము చేసే కృషిని, అనుభవించే ఇబ్బందులను ఆనందముతో అనుభవించాలి. 

వాటిని భారముగా భావించరాదు. 

నీవు మెట్టు మెట్టుగా నీ లక్ష్యం వైపు ప్రయాణము చేయటంలోని ఆనందాన్ని విజయాలను సాధించే మార్గంలో అనునిత్యము అనుభవించాలి. 

మన జీవితంలోని ప్రతి సంఘటన ఒక కారణంతో సంభవిస్తుంది. మన గత జీవిత సంఘటనలను సానుకూల దృక్పథంతో అర్థం చేసుకోవాలి. 

మనకు ఆనందము లక్ష్యమును చేరుకున్నపుడు మాత్రమేకాక సాధించే దారిలో కూడా లభిస్తుంది. 

దానిని తెలుసుకొని మనము మన జీవిత సంఘటనలను దైవనిర్ణయాలుగా భావించి కదలాలి.
 నీవు జీవితములో ఎన్ని ఆస్తులు సంపాదించినా, ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా నీవు నీ ద్వారా ఈ ప్రపంచానికి ఏమిస్తున్నావు అనేది చాలా ముఖ్యము. 

ఎప్పుడైతే నీవు నీ జ్ఞానాన్ని, సంపదను, సేవను ఇతరుల కొరకు పంచటము మొదలు పెడతావో నీ జీవితం యొక్క నాణ్యత పెరిగి నిజమైన అనుభూతి కలుగుతుంది.
 ప్రతిరోజు కొంత సమయాన్ని మన కొరకు కేటాయించుకోవాలి. 

ధన సంపాదన కొరకు కాకుండా మన ఆనందము కొరకు వినోదము కొరకు ప్రకృతి అందాలను చూడటము కొరకు కొన్ని అలవాట్లను చేసుకోవాలి. 

ఆ విధముగా మనకు మనం దగ్గరై మన మానసిక శక్తిని పెంచుకోగలము.


నిజాయితీ, నిబద్ధత, నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవటం


మనిషి సంఘ జీవి. ఇతరులతో కలవకుండా, మాట్లాడకుండా, సహాయము పొందకుండా ఎవరు జీవించలేరు. 

మనకు మన నిజాయితీ, నిబద్ధత ఆధారంగానే విలువ పెరుగుతుంది. 

నిజాయితీ లేని వ్యక్తి ఎంత తెలివితేటలున్నా ఇతరులు అతనిని గౌరవించరు. 

కాబట్టి మనము మన జీవితములో నిజాయితి నిబద్ధతను పాటించాలి.
 నీతివంతమైన జీవితానికి పాటించవలసిన నియమాలు అయిదు.

 1. నమ్మదగిన వ్యక్తిత్వం. 

2. సత్యము పలికే గుణం.

 3. చేసే పనులలో పారదర్శకత. 

4. స్వచ్చమైన మనస్తత్వం. 

5. ధర్మబద్ధమైన ఆలోచనలు.
 కొంతమంది వ్యక్తులు ఈ లక్షణాలను కలిగి లేకుండా, ఇతర మనుషులను అవన్నీ తమకు ఉన్నాయని నమ్మించటానికి ప్రయత్నము చేస్తూ ఒక ముసుగులో జీవిస్తారు. 

కాని ఆ ముసుగులో ఆత్మక్షోభ అనుభవిస్తూ తమ జీవిత శక్తిని నశింప చేసుకొంటారు. 

నీతి నిజాయితీతో నడిచే వ్యక్తికి జీవితము ఆనందముగా సాగుతుంది. మనము ఏ వృత్తిలో ఉన్నా, ఎటువంటి వ్యాపకములో ఉన్నా మనకు తప్పనిసరిగా ఉండవలసినది నిజాయితీతో కూడిన వ్యక్తిత్వము. 

సంఘములో అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ నిజాయితీ ఎక్కువ శాతములో ఉండాలి.

 అప్పుడు వారు చేస్తున్న పనిలో నిరంతరమూ అభివృద్ధి లభిస్తుంది మరియు నాయకత్వము బలపడుతుంది.
 నిజాయితీకి మనము విలువ కట్టలేము. నిజాయితీ, నిబద్ధతను పాటించే వ్యక్తులు తాము ఎన్ని కష్టాలు ఎదుర్కొన్నా తమ సిద్ధాంతానికి కట్టుబడతారు. నిజాయితీకి కాలక్రమములో అనంతమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. 

ఏ వ్యక్తి అయితే తను చేసే ప్రతి పనిని పరిశీలించి తనను తాను విమర్శించుకొంటూ నిజాయితీతో నడుస్తాడో, అతని పేరు ప్రతిష్టలు నలుదిశలా వ్యాపిస్తాయి. 

తను చేయవలసిన పనులకు తోటి మనుషుల నుండి సమాజానికి సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి. ఇతరులకు, సమాజానికి, మన తోటి వారికి ధైర్యముగా చెప్పలేని పనులను మనము చేయరాదు. 

మనము చేసే పనులు వాటి వెనుక కారణము మన తోటి వారికి అర్థము కావాలి. 

మనము అప్పుడే సమాజ శ్రేయస్సుకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలను చేయగలుగుతాము. 

పదిమంది మనలను ఆదర్శంగా తీసుకోవటానికి చూస్తారు.
               నిజాయితీ మనము చేసే ప్రతిపనిలోను, మాటలోనూ, వృత్తిలోను ప్రదర్శించాలి. 

మనది కానీ, న్యాయబద్ధముగా అర్హత లేని సంపదను, ఆస్తులను మనము తీసుకోవటానికి ప్రయత్నించరాదు. 

చిన్న చిన్న పనులలో కుడా మనము ఈ నియమాలను పాటించవలసి ఉంటుంది.

 నిజాయితీ తప్పిన వ్యక్తి తాత్కాలికంగా లబ్దిపొందినా దీర్ఘకాలములో తన తప్పిదాలకు తగిన మూల్యము చెల్లిస్తాడు.                        నిజాయితీ అనేది మనకై మనము అంగీకరించి పాటించే విలువ. 

అది పాటించటము మొదలు పెట్టినపుడు మానసిక వత్తిడి, అభద్రత, వేదన తగ్గి మనఃశాంతి, ఆనందము లభిస్తాయి. 

తను ఎవ్వరికీ భయపడవలసిన అవసరంలేనప్పుడు నాయకత్వ లక్షణాలు సహజంగానే వస్తాయి. 

అంటే మనసా, వాచా, కర్మణా ధర్మాన్ని పాటించాలి.
               మన జీవితమంతా కష్టపడి సంపాదించుకొన్న మంచి పేరు ఒక్క అవినీతి అలవాటు ద్వారా మంటలో కలిసి పోతుంది. 

అందువలన మనము చేసే ప్రతీ పనిని ముందు జాగ్రత్తతో పరిశీలించి నియమబద్ధంగా చేయాలి. 

మనిషికి కలిగే సాధారణ లాభాలకు లొంగరాదు.
 ఎవరైనా మనలను గమనించేటపుడు నిజాయితీగా ఉండటము అనేది మనము చేస్తాము. 

కాని ఎవరూ చూడనప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనము గీత దాటే ప్రమాదముంది. 

అది నిజమైన నిజాయితీ కాదు. 

నిజాయితీ అనేది ఉపన్యాసాల ద్వారా మనము అందించలేము. 

మనిషికి దీని విలువ అర్థమయ్యేలా అనుభవము కలిగినపుడు తను నియమబద్ధంగా జీవించగలుగుతాడు. 

గొప్ప వ్యక్తిగా సమాజములో ఉన్నత స్థానానికి ఎదగాలి అనుకునే ఏ వ్యక్తికైనా తప్పక ఉండవలసిన లక్షణము నిజాయితీ. 

అందువలన దానిని అందరూ నియమబద్ధంగా పాటించాలి.- స్వస్తీ...


__ ____ ____ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ ___ ___ ___ 

ఓం
మీ యొక్క విరాళం ధర్మ కార్యానికి శ్రీకారం

మీ యొక్క అమూల్యమైన  విరాళాలను Google Pay, Phone Pay, Amazon, Paytm ద్వారా 8096339900 కి పంపించండీ.
 మీ యొక్క అమూల్య మైన విరాళాన్ని అందించడం ద్వారా ఈ ధర్మ కార్యం మధ్యలో ఆగకుండా చూడండీ...

విరాళం అందించాలనే సమయంలో ఏవయినా సమస్యలు తలెత్తితే ఈ నెంబర్ 8096339900 పైన నొక్కి వాట్సాప్ కి సందేశం పంపండీ...__ ___ ___ ___ ___ ధర్మో రక్షతి రక్షితః __ __ ___ ___ ___